ALFA RUSSIA ISRAEL GROUP – אחת החברות הגדולות ביותר בישראל המציעה מגוון שירותים לאזרחים דוברי רוסית בישראל

אזרחות ישראלית

RICC – מרכז הייעוץ רוסיה-ישראל

אנו מציעים עזרה/ייעוץ לא בעל אופי משפטי בכל שלב של העליה – החל מהכנת מסמכים עבור קונסוליה ועד לקבלת דרקון.

בעבודתנו מעורבים 10 יועצים, שכל אחד מהם אחראי באופן מלא לשלב ה"בעלות" של השבה.

השירותים שלנו כוללים:

בדיקת מסמכים לצורך עמידה בדרישות הקונסוליה (נתיב)

 מ- "א" עד "ת" ללא טרחה וצרות מיותרות.   עליה  –  RICC