ALFA RUSSIA ISRAEL GROUP – אחת החברות הגדולות ביותר בישראל המציעה מגוון שירותים לאזרחים דוברי רוסית בישראל

מייסדי ומנהלי החברות

מנהלי ומייסדי החברות הנכללות בקבוצת Alfa Russia-Israel Group הם אנשים מכוונים למטרה שהצליחו בתחום המקצועי הודות לנחישות ושקדנות.

כולם מקצוענים בתחומי העיסוק שלהם, ולכן מנהלים פיקוח קפדני של פעילות החברות שבראשן עומדים.

הנהלה קשובה ושאיפה לשדרוג מבטיחים את התוצאות – שיפור שיטתי של רמת השירות והרחבת רשימת השירותים המוצעים.