GK Apartments

חברת GK Apartments פועלת משנת 2013 בתחום ניהול אתרי הנדל”ן בשטח ישראל. המשימה העיקרית שלה הינה ניהול מושכל של נדל”ן ללא מעורבות ישירה של הבעלים. כל תנאי שיתוף הפעולה עם הלקוחות מתואמים מראש ומאושרים בחוזה.

מבחר שירותי החברה כולל:

  • ארגון עבודות השיפוץ;
  • טיפול בנושאים שונים הקשורים לתחזוקת הדיור;
  • רכישת רהיטים ומוצרי חשמל לבית;
  • תשלומים בגין שירותים מוניציפליים;
  • שיתוף פעולה עם גופי שמירה וגופים מוניציפליים.

יתרה מזאת, עובדי GK Apartments מתחייבים למצוא שוכרים ולדאוג לתשלום דמי שכירות בזמן. במידת הצורך מומחי החברה לוקחים חלק בחתימת חוזי שכירות, הכנסת שינויים באותם החוזים או ביטולם.

אתר: www.gk-apartments.com