«ALFA GROUP» -אחת המייסדות של חברת «MARKETING OPTIONS»

Two small currency dice on Forex chart

הבין- בנקאי פורקס ובפעילות בתור ברוקרית של אופציות בינאריות.

התשתית של פורקס היא השוק הבינלאומי למסחר במט”ח המבוסס על עקרון של המרה חופשית דרך בנקים מסחריים וחדרי עסקאות. מומחי Marketing OPTIONS עוקבים אחר שערי המט”ח הלאומיים, שינויים בביקוש ותנודות בשער. המומחים שקונים ומוכרים בצורה משתלמת את המט”ח תורמים לקבלת הרווח הפיננסי של לקוחותנו.

Marketing OPTIONS מתנהלת גם בתור ברוקרית של אופציות בינאריות שהוא הכלי הפיננסי החדש שהפך את הפעילות המסחרית לנגישה יותר. האופציות הבינאריות נוחות בשל גובה התשלומים המדויק וחישוב הסיכונים האפשריים לפני חתימת החוזה. זה מאפשר ניהול פשוט ואפקטיבי ביותר של פעולות רבות.

בבעלות חברת Marketing OPTIONS טכנולוגיות פיננסיות ותקציביות הכי מתקדמות המבטיחות רמת שירות גבוהה ללקוחות שלנו.