לתקופה הופסק פעילות חברתינו בפרויקט Marketing Options

Image of two young businessmen using touchpad at meeting

לתקופה  חברת Alfa Group מפסיקה  את הפויקט  – Marketing Options . החלטת החברה בהפסקת פרויקט הנ”ל  נובע מרווחים נמוכים  , ולכן ההנהלה החליטה להעביר לקראת כיוון מבטיח יותר. ניתוח מפורט של המצב הנוכחי בשוק הוביל  למסקנה על נאותות הבחירה של פעילויות אחרות.

נזכיר כי הפרויקט סיפק מגוון שירותים לכל מי שמעוניין  להגיע רווח בדרך  קניה ומכירה של ניירות ערך וע”י משחק  בשערי החליפין.

על חידוש הפרויקט נודיע ללקוחותינו בהמשך.