“60% מהאנשים שרוצים לקבל אזרחות שנייה מעוניינים ב”תכנית גיבוי” מובטחת”

מר ואדים ז’ורוב, הנשיא של Alfa Russia Israel Group LTD – על אזרחות נוספת ככלי התמודדות של הרוסים בעלי האמצעים עם סיכונים פוליטיים ומשפטיים.

источни